’вор≥ ж≥нки з д≥агнозом Драк молочноњ залози" про проблеми проф≥лактики, л≥куванн¤, реаб≥л≥тац≥њ.

 

‘онд Д«доров'¤ ж≥нки та плануванн¤ с≥м'њ" пров≥в опитуванн¤ пац≥Їнток ≥з д≥агнозом ,,рак молочноњ залози".

ќпитуванн¤ було проведено актив≥стами ‘онду, методолог≥чне ≥ анал≥тичне забезпеченн¤ надане науковим кер≥вником ‘онду Дƒемократичн≥ ≥н≥ц≥ативи" ≤риною Ѕекешк≥ною.

”сього було опитано 680 пац≥Їнток з д≥агнозом Драк молочноњ залоз≥", з них 60% перебувають у стад≥њ реаб≥л≥тац≥њ, 30% - на стад≥њ л≥куванн¤. ќпитуванн¤ проводилос¤ у 7 обласних л≥карн¤х, ¤к≥ за географ≥Їю репрезентують рег≥ональний под≥л ”крањни.

 

1.      ѕроблеми проф≥лактики захворюваност≥ на рак

ѕроф≥лактика Ї одн≥Їю ≥з найб≥льш гострих проблем.

—еред опитаних пац≥Їнток лише 23% вважають, що були добре об≥знан≥ ≥з проблемою захворюваност≥ на рак ≥ ст≥льки ж -займалис¤ проф≥лактикою раку до своЇњ хвороби: 13% з ус≥х опитаних ж≥нок проходили регул¤рн≥ проф≥лактичн≥ огл¤ди у фах≥вц≥в ≥ 10% - д≥агностичн≥ та лабораторн≥ обстеженн¤.

јктивний, спортивний спос≥б житт¤ вели 8%, вживали медикаменти - 4% ≥ ще 6% вживали в≥там≥ни та б≥одобавки.

«азначимо, що зараз 96% хворих ж≥нок вважають за необх≥дне встановленн¤ обов'¤зкових щор≥чних проф≥лактичних огл¤д≥в дл¤ вс≥х категор≥й населенн¤.

 

2.      ѕроблеми д≥агностики.

—итуац≥¤ ≥з встановленн¤м д≥агнозу вигл¤даЇ б≥льш-менш благополучно.

ƒл¤ двох третин б≥льшост≥ хворих правильний д≥агноз був встановлений прот¤гом м≥с¤ц¤. ” решти - тих, хворих, де встановленн¤ д≥агнозу зат¤глос¤ б≥льш н≥ж на м≥с¤ць, головн≥ причини -брак кошт≥в (15%), медичн≥ помилки (13%), власна безпечн≥сть (13%), брак часу, щоб пройти обстеженн¤ (11%) та труднощ≥ у доступ≥ до необх≥дних спец≥ал≥ст≥в (10%).

¬одночас на в≥дсутн≥сть медичних заклад≥в за м≥сцем проживанн¤ поскаржилис¤ лише 5% хворих.

јбсолютна б≥льш≥сть хворих (80%) отримала ≥нформац≥ю щодо д≥агнозу та подальшого л≥куванн¤ в≥д л≥кар¤ ≥ 68% - щодо можливих ускладнень л≥куванн¤ та шл¤хи подоланн¤ ускладнень.

¬одночас 31 % хворих не були попереджен≥ про ≥мов≥рн≥ ускладненн¤.

 

3.      ѕроблеми л≥куванн¤ хворих на рак

ƒл¤ б≥льшост≥ хворих (85%) л≥куванн¤ почалос¤ прот¤гом м≥с¤ц¤ п≥сл¤ встановленн¤ д≥агнозу, що Ї, безумовно, позитивним показником. ” абсолютн≥й б≥льшост≥ хвор≥ не ви¤вл¤ли бажанн¤ зм≥нити л≥кар¤ (80%) чи л≥кувальний заклад (84%).

¬одночас сл≥д зазначити, що достатньо ≥нформац≥њ щодо ≥ндив≥дуального плану л≥куванн≥ отримала половина хворих, 35% отримали недостатньо ≥нформац≥њ, а 14% н≥хто взагал≥ н≥¤коњ ≥нформац≥њ не надав.

≤нформац≥¤ хворим надавалас¤ л≥карем (86%) та ≥ншими хворими (19%)

≤нформац≥ю в≥д медсестер отримували лише 3% хворих, з чого можна зробити висновок, що медичн≥ сестри ≥з хворими практично не сп≥лкуютьс¤.

Ѕ≥льше половини (53%) пац≥Їнток вважаЇ, що ¤к≥сть л≥куванн¤ напр¤му залежить в≥д платоспроможност≥ хворих (не згодн≥ з ц≥Їю думкою лише 26%), а значна частина хворих - 36% - зазначила, що л≥кар≥ краще ставл¤тьс¤ до багатих пац≥Їнт≥в.

ƒуже важливо п≥дкреслити ту обставину, що 51% пац≥Їнток не дов≥р¤ють ¤кост≥ безкоштовних л≥к≥в, що пропонуютьс¤ у л≥карн¤х та пол≥кл≥н≥ках.

ѕонад третина пац≥Їнток (35%) в≥дчувати приниженн¤ власноњ г≥дност≥ п≥д час л≥куванн¤. ўоправда, у першу чергу це було пов'¤зано ≥з безпорадн≥стю перед хворобой (25%) та нестачею грошей, щоб оплатити л≥куванн¤ (20%).

ѕроте 8% зазначили грубе поводженн¤ л≥кар≥в.

ѕсихолог≥чну п≥дтримку п≥д час л≥куванн¤ хворим надавала у першу чергу с≥м'¤ (61%), л≥кар (46%), друз≥ (44%), люди з громадських орган≥зац≥й (21%), церква (21%). ¬одночас Ї м≥н≥мальноњ психолог≥чна допомога в≥д таких, спец≥ально призначених на це посадовц≥в, ¤к психолог (11%) та соц≥альний прац≥вник (2%).

 

4. ѕроблеми реаб≥л≥тац≥њ хворих на рак

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ л≥куванн¤ лише 35% хворих отримали докладн≥ ≥ вичерпн≥ рекомендац≥њ л≥кар¤ стосовно реаб≥л≥тац≥њ. ўе 40% рекомендац≥њ отримали, але недостатн≥, а 25% взагал≥ н≥¤ких.

ќсновна допомога з блоку держави ж≥нкам, що хвор≥ли на рак молочноњ залози, надавалас¤ у вигл¤д≥ безкоштовного протезуванн¤ (67%) ¬ той же час ≥нш≥ види допомоги отримала зовс≥м незначна частина хворих: пут≥вки отримували 18%, п≥льги -18%, грошов≥ кошти - лише 4%, а 23% не отримували взагал≥ н≥¤коњ допомоги.

 

Ћише 35% пац≥Їнток не стикалис¤ з проблемами п≥д час оформленн¤ ≥нвал≥дност≥.

—еред головних проблем були назван≥ велик≥ втрати часу (34%) та складний процес збору документ≥в (25%).

Ќа хабарництво вказали 17%, небажанн¤ л≥кар≥в спри¤ти оформленню документ≥в - 17%, в≥дсутн≥сть необх≥дноњ ≥нформац≥њ - 18%, некоректну повед≥нку з боку член≥в ком≥с≥њ та ≥нших чиновник≥в - 19%.

ѕоловина пац≥Їнток (50%) вважаЇ, що найб≥льш ефективними закладами дл¤ њхньоњ реаб≥л≥тац≥њ були б спец≥ал≥зован≥ центри реаб≥л≥тац≥њ. ј от л≥карн≥, де вони проходили л≥куванн¤ та санатор≥њ були п≥дтриман≥ менше (по 22%).

 

5.  ошти, витрачен≥ на л≥куванн¤

«в≥сно, опитуванн¤ ще раз п≥дтвердило вже банальну ≥стину, що в ”крањн≥ насправд≥ безкоштовного л≥куванн¤ немаЇ.

ѕри цьому оплата прац≥ л≥кар≥в ви¤вилас¤ найменш затратною у комплекс≥ л≥куванн¤, б≥льше того, майже половина пац≥Їнток л≥кар¤м н≥чого не сплачувала, а серед решти кошти за послуги л≥кар≥в м≥ст¤тьс¤ в основному у д≥апазон≥ в≥д 10 до 500 гривень.

 

Ќайб≥льш значн≥ кошти, часто не п≥дйомн≥ дл¤ перес≥чноњ украњнськоњ с≥м'њ, йдуть на медикаменти.

ѕ≥д час л≥куванн¤ у л≥карн≥ середн¤ сума, витрачена на л≥ки, дор≥внюЇ 2820 гривень, майже половина хворих витратила на медикаменти кошти у д≥апазон≥ 1000-5000 гривень, а 10% - ще б≥льше.

” пер≥од реаб≥л≥тац≥њ пац≥Їнтки щом≥с¤ц¤ витрачають на медикаменти: 31% - до 100 гривень, 36% - до 500 гривень, 12% - до 1000 гривень, а 6% - ще б≥льше.

ѕри цьому не мають н≥¤коњ медичноњ страховки 96% пац≥Їнток, а серед решти лише у 1 пац≥Їнтки з 680 страховка повн≥стю покриваЇ витрати.

 

6.  ќц≥нка пац≥Їнтками р≥зних етап≥в л≥куванн¤ раку молочноњ залози

«агалом оц≥нки вкрай незадов≥льн≥.

Ќайб≥льше незадоволенн¤ було висловлено щодо забезпеченост≥ процесу л≥куванн¤ л≥ками - 77% вважають його дуже поганим (48%) чи переважно поганим (29%).

ƒобрим ≥ переважно добрим вважають забезпеченн¤ л≥ками 17%.

 

ѕроф≥лактику захворюваност≥ на рак 74% пац≥Їнток оц≥нили ¤к дуже погану (47%) чи переважно погану (28%). ѕозитивно оц≥нили проф≥лактику лише 15% пац≥Їнток.

 

–еаб≥л≥тац≥ю хворих на рак 73% пац≥Їнток оц≥нили ¤к дуже погану (43%) чи переважно погану (30%). ѕереважно чи дуже доброю реаб≥л≥тац≥ю вважають лише 16%.

 

¬ оц≥нках ефективност≥ д≥агностики думки хворих роз≥йшлис¤: 52% оц≥нили њњ ¤к дуже погану (17%) чи переважно погану (33), а 41% - ¤к переважно добру (37%) чи дуже доброю (5%).

 

¬одночас сам процес л≥куванн¤ хвор≥ оц≥нили позитивно: 62% вважають л≥куванн¤ переважно добрим (57%) чи дуже добрим (5%), протилежн≥ оц≥нки висловили 30%.

 

7. „ого найб≥льше не вистачаЇ в ”крањн≥ дл¤ л≥куванн¤ онколог≥чних хворих?

Ќа першому м≥сц≥ - звичайно, забезпеченн¤ л≥куванн¤ та л≥ками за державн≥ кошти(73%).

Ѕ≥льше половина хворих зазначила в≥дсутн≥сть належноњ реаб≥л≥тац≥њ (61%), регул¤рних проф≥лактичних огл¤д≥в (60%), сучасного обладнанн¤ (55%), сучасних метод≥в л≥куванн¤ (54%), ефективних л≥к≥в (54%), психолог≥чноњ допомоги хворим (52%), розум≥нн¤ у сусп≥льств≥ проблем онколог≥чних хворих (49%).

ќкр≥м цього, значна частина хворих вказала на нестачу квал≥ф≥кованих л≥кар≥в (40%), пропаганди здорового способу житт¤ (32%), доступност≥ медичних заклад≥в (31%), поваги л≥кар≥в ≥ медперсоналу до хворих (26%).

Ј         —амые последние публикации в научных журналах (English) 

ѕредыдущий выпуск

 

 ѕоследнее изменение документа:
Хостинг от uCoz